Lasersnijden van plaatwerk

Bij lasersnijden is het mogelijk om gaten te snijden in het plaatwerk. De minimale gatdiameter is afhankelijk van de plaatdikte van het materiaal. Over het algemeen gelden de volgende minimale diameters (in mm) bij de overeenkomende plaatdikte (in mm):

plaatdikte 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 25
Staal ø0,6 ø1,2 ø1,8 ø2,4 ø3,0 ø3,6 ø4,8 ø6,5 ø8,5 ø12 ø25
RVS ø0,6 ø1,2 ø1,8 ø2,4 ø3,0 ø3,6 ø4,8 ø6,0 ø7,0 ø10 ø20
Aluminium ø0,6 ø1,2 ø1,8 ø2,4 ø3,0 ø3,6 ø4,8 ø6,0 ø7,0 ø10 ø20

Bij lasersnijden is de tolerantie van het snijwerk belangrijk. Doorgaans geldt, hoe groter en dikker het plaatwerk hoe groter de afwijking kan zijn van het lasersnijwerk. In de onderstaande tabel worden de algemene toleranties voor lasersnijden weergegeven:Eisen DXF

Om snijbestanden op de juiste manier te kunnen verwerken dient een DXF-file aan enkele voorwaarden te voldoen. Wanneer het te snijden product uitzonderlijke vormen bevat, bijvoorbeeld heel groot, klein, grote aantallen, rare vormen e.d., gelieve contact op te nemen met MCM om een passende aanbieding te ontvangen.

Onderstaand leest u waaraan de DXF-files moeten voldoen.
• schaal 1:1
• maateenheid mm
• vrij van kaders, tekst, maatvoering en dergelijke
• gesloten contouren en geen overlappende lijnen
• snijlijnen zijn wit
• graveringen zijn geel
• DXF naam vrij van ongeldige tekens zoals: /\:*?'<>_()@& e.d.


Kanten van plaatwerk

Zie onderstaande tabel voor de mogelijkheden binnen MCM betreffende het kanten, wanneer deze tabel in acht wordt genomen zijn uw producten probleemloos bij ons te produceren en zal het materiaal bij bijvoorbeeld slobgaten niet gaan stuiken. Deze tabel is gebaseerd op de materialen S235, S355, RVS 304, RVS 316, ALMg3, zincor en sendzimir. Voor afwijkende materialen, producten en onduidelijkheden kunt u uiteraard altijd contact opnemen met MCM.

plaatwerk toleranties