Autopol

MCM gebruikt 3D software AutoPOL om uitslagen te maken van 3D modellen en voor het programmeren, simuleren en optimaliseren van kantbanken. Door rekening te houden met het materiaal (k-factor) en het gereedschap creëren wij een optimale uitslag.

Het off-line programmeren van onze kantbanken geeft voordelen in productie en kosten:
 • U hoeft geen plaatuitslagtekeningen meer te genereren.
 • Optimale maatvoering door nauwkeurige platte patroonberekening. 
 • Tijdsbesparing (en dus kostenbesparing) door het berekenen van een optimale buigsequentie, het maken van efficiënte gereedschapsopstellingen etc.
 • Potentiële productieproblemen ontdekken en vermijden voordat het onderdeel in productie wordt genomen. 
 • Verminderde programmeringstijd aan de machine dus meer productietijd.
 • Minder foutpercentage in plaatuitslagen, het eerste stuk meteen goed.

Aanleveren gegevens:
 1. 3D-bestanden aanleveren als step (*.stp/*.step), solid works (*.sldprt), inventor (*.ipt), Catia (*.CATpart) of ProE (*.prt)
 2. PDF aanleveren (met exact dezelfde naam als het 3D-bestand) met de tekening van het eindproduct.

Voorwaarden 3D-bestanden:
 • Bestanden een unieke naam geven (bijv. ordernr. + tek.nr. + pos.nr.) i.v.m. eventueel overschrijven van bestanden/revisiebeheer. De naam kan maximaal 30 karakters lang zijn en mag geen leestekens als .,/[(-)]& bevatten.
 • Te lassen hoekaansluitingen moeten strak passen (met name bij dun RVS). 
 • Hoeken tekenen met een binnenradius gelijk aan de plaatdikte.
 • Bij tapgaten de voorboordiameter in de stepfile tekenen, dus bijvoorbeeld ten behoeve van M6 een gat van ø5,0mm tekenen.
 • Indien er sprake is van toleranties dan graag onderstaand in acht nemen:
  • Bij +/- toleranties staan de steps vaak goed (midden van de toleranties) 
  • Bij 0/- of 0/+ toleranties de steps aanpassen zodat ze in het midden van de toleranties vallen
 • Bij samenstellingen in de step de onderdelen ook een unieke naam geven. Bestandsnaam van het onderdeel wordt ook de bestandsnaam van de DXF.

Voorwaarden PDF-bestanden:
 • PDF met exact dezelfde naam als het 3D-bestand.
 • De tekening van het eindproduct met eindmaatvoering en toleranties (door AutoPOL is uw eigen plaatuitslag niet meer relevant want de plaatuitslag wordt door AutoPOL gegenereerd).
 • Op de tekening materiaalsoort vermelden.
 • Wanneer er RVS met folie wordt gesneden altijd de folie-zijde aangeven.
 • De tapgaten (met tapmaat) op tekening aangeven.

Graveringen/insnijdingen:
Let op dat eventuele graveringen t.b.v. positionering van lasonderdelen niet door AutoPOL meegenomen worden bij het aanmaken van de snijbestanden (*.dxf).
Indien er graveringen of insnijdingen nodig zijn om een product goed te kunnen kanten, dan wordt dit door de WVB van MCM in de snijbestanden ingevoerd. Alvorens dit te snijden zal er eerst terugkoppeling naar de klant plaats vinden.

Heeft u verder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen MCM.